DÜZENLİ DEPOLAMA İMALATI VE İŞLETMESİ

Düzenli depolama tesisleri, atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak amacıyla kullanılan tesislerdir. Bu tesisler, atıkları belirli özelliklere göre ayrıştırma, geri kazanma veya bertaraf etme işlemlerini gerçekleştirir. İşte düzenli depolama tesisleri hakkında bazı bilgiler:


Amaç ve Mevzuat:

- Düzenli depolama tesisleri, atıkların güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar.

- Atıkların türüne göre uygun depo tabanı teknik tasarımları yapılır ve tesisler inşa edilir

- Atık işleme ve düzenli depolama tesisleri, entegre atık yönetimi kapsamında önemlidir


Düzenli Depolama İşleyişi

- Atıklar, düzenli depolama tesislerine taşınır ve burada depolanır.

- Tesislerde genel olarak alınacak önlemler arasında toprak ve suların korunması, su kontrolü, sızıntı suyu yönetimi ve depo gazı yönetimi yer alır


Düzenli depolama tesislerinin kurulmasında izlenen yasal süreç şu adımları içeri

- Yer Seçimi

- Fizibilite

- Çevresel Etki Değerlendirme Süreci

- Uygulama Projeleri


Düzenli Depolama Tasarımı

- Düzenli depolama sahasında bulunması gereken ana unsurlar ve ekipmanlar tasarım öncesi çalışmalarla belirlenir.

- Taban geçirimsizliği önemlidir ve tasarım bu kriterlere göre yapılır