FERMANTASYON TESİSİ

Fermantasyon tesisleri, biyokütle atıklarının yönetimi ve enerji üretimi için kullanılan tesislerdir. Bu tesisler, organik atıkları anaerobik fermantasyon (oksijensiz ortamda mikroorganizmaların etkisiyle) sürecine tabi tutarak biyogaz üretir. İşte fermantasyon tesisleri hakkında daha fazla bilgi:


Fermantasyon Nedir?

Fermantasyon, basitçe mayalanma olarak da adlandırılır. Bu kimyasal işlem, karbonhidratların alkol ve asitlere dönüşmesini içerir.

Gıda sanayisinde yaygın olarak kullanılır ve ürünler arasında sirke, yoğurt ve boz gibi mayalanmış yiyecekler bulunur.


Fermantasyon Tesisleri Çeşitleri:

Kuru Fermantasyon Tesisi: Çöp malzemelerinden elektrik enerjisi üretmek için kullanılır.

Yaş Fermantasyon Tesisi: Aynı amaç için kullanılır ve organik atıkları içerir.

Biyogaz Tesisi: Anaerobik fermantasyon sonucunda biyogaz üretir. Kesikli fermantasyon, sürekli fermantasyon ve beslenmeli-kesikli fermantasyon gibi çeşitleri vardır


Fermantasyon Tesisinin Bileşenleri:

Digester (Reaktör): Fermantasyon işleminin gerçekleştiği sızdırmaz reaktör.

Karıştırma Sistemi: Reaktör içindeki malzemeyi homojen bir şekilde karıştırır.

Fermente Gübre Havuzu: Fermantasyon sonucu oluşan fermente ürünün depolandığı havuz.

Gaz ve Kojenerasyon Ünitesi: Biyogazın enerjiye dönüştürüldüğü ünite.

Pompa ve Boru Hatları: Malzeme taşıma sistemleri.

Otomasyon ve Laboratuvar: Tesisin kontrolü ve analizleri için gereklidir