MEKANİK AYIRMA TESİSİ

Mekanik ayırma tesisleri, biyobozunur atıkların yönetimini sağlamak amacıyla kullanılan tesislerdir. Bu tesisler, atıkları belirli özelliklere göre ayrıştırıp geri kazanma veya bertaraf etme işlemlerini gerçekleştirir. İşte mekanik ayırma tesisleri hakkında bazı bilgiler:


Amaç ve Kapsam

- Mekanik ayırma tesisleri, biyobozunur atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlar.

- Düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek atık miktarını azaltmayı amaçlar.

- Maddesel veya enerji geri kazanım tesisleri olarak kullanılır.

- Biyokurutma ve biyometanizasyon tesisleri ile birlikte düzenlenmiştir.


İşleyiş

- Mekanik ayırma tesisleri, atıkları farklı özelliklere göre ayrıştırır.

- Organik atıklar biyometanizasyon ünitesine taşınırken, geri dönüştürülebilir atıklar metal ayırıcı ve diğer ünitelerden geçer.

- Optik ve balistik ayırıcılar, atıkları daha ayrıntılı bir şekilde sınıflandırır.

- Sonunda, ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere balya presinden geçirilir


Dayanak ve Tanımlar

- Mekanik ayırma tesisleri, çevre kanunları ve yönetmeliklere dayanarak kurulur.

- Tanımlar arasında “atık işleme tesisi,” “bakiye atık,” ve “biyobozunur atık” gibi terimler yer alır