KURUMSAL HAKKIMIZDA

Hakkımızda Any Enerji

Danışmanlık hizmeti verirken müşterilerimizin enerji kullanımını iyileştirmek için, en uygun enerjiyi öneriyoruz ve bunu yaparken maliyetleri kontrol ediyoruz.

Şirketimiz, şehirlerimizde önemli bir çevre sorunu olan çöp depolama alanlarının zararlı etkilerini azaltmak ve bu sorunlu alanların topluma kazandırılması amacıyla gelişmiş ülkelerde kullanılan teknolojiyi ülkemize kazandırmak amacıyla kurulmuştur.

Vahşi depolama alanlarından gelen atıkların geleneksel depolama alanlarında biriktirilmesi ve depolanması, yabani alanların restore edilerek yeşil alanlar oluşturulması, katı atık depolama alanlarından oluşan biyogaz enerji üretim tesislerinin tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi, mekanik ayrıştırma, kompostlaştırma ve kompostlama işlemleri gibi atık geri dönüşümü teknolojilerine sahibiz. ve atık karakterizasyonu ve bertarafına uygun uzman personel.

about images