İNEGÖL - 2

Tesis Bilgileri

Tesisin açılış tarihi 2020

Lisans Kapasitesi 14,14 MWe

ATY Kapasitesi 500 Ton/Gün


Tesis Bölümleri

Atık Kontrol ve Kabul Birimi – Kantar

Tekerlek Yıkama Ünitesi

Mekanik Ayırma Tesisi

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisi

Fermantasyon Tesisi

Susuzlaştırma Tesisi

Gaz Depolama ve Arıtma Tesisi

Enerji Üretim Tesisi

İdari bina ve yardımcı tesisler